, Inteligo

Inteligo podnosi oprocentowanie lokat

Od Nowego Roku rośnie oprocentowanie wybranych lokat w Inteligo. Z nowych warunków mogą skorzystać klienci zakładający i odnawiający dwumiesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu (4,5% w skali roku) oraz klienci, którzy już posiadają lub otworzą lokatę o zmiennym oprocentowaniu na 9 miesięcy (5,3%).

Stylizowana ikona wiadomości

Proces zakładania lokat w Inteligo jest w pełni zdalny i nie wymaga podpisywania odrębnej umowy. Odsetki naliczane są dziennie, a kapitalizowane na koniec okresu umownego w przypadku lokaty dwumiesięcznej i kwartalnie w przypadku lokaty dziewięciomiesięcznej. Klient może zdecydować się na dopisywanie skapitalizowanych odsetek do salda lokaty lub ich przelewanie na rachunek główny. W przypadku lokaty dwumiesięcznej o oprocentowaniu stałym możliwe jest również wypłacenie nieskapitalizowanych odsetek w dowolnym momencie trwania lokaty. Minimalna kwota lokaty dwumiesięcznej to 1 500 zł, a dziewięciomiesięcznej – 5 000 zł.

To pierwsza z planowanych na 2012 rok zmian w ofercie Inteligo. Zgodnie z naszą strategią zamierzamy w tym roku optymalizować ofertę produktową, przede wszystkim pod kątem depozytów. Już w pierwszym kwartale zaproponujemy klientom nowe możliwości oszczędzania online. – zapowiada Wojciech Bolanowski, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim, szef projektu Inteligo.

Nowe warunki obowiązują dla lokat dwumiesięcznych o oprocentowaniu stałym otwieranych i odnawianych od 1 stycznia 2012 roku oraz dla nowych i już otwartych lokat dziewięciomiesięcznych o oprocentowaniu zmiennym.