, Inteligo

Inteligo: zarządzaj emeryturą ze swojego konta

Od 18 listopada 2011 roku klienci Inteligo mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PKO BP Bankowego OFE online. To nowa funkcjonalność w koncie Inteligo, które po powiązaniu z rachunkiem emerytalnym pozwala na bieżąco monitorować stan zgromadzonych w OFE środków.

Stylizowana ikona wiadomości

Aby wybrać PKO BP Bankowy OFE jako swój fundusz emerytalny lub przenieść do niego swoje składki, wystarczy wypełnić wniosek online i podpisać przesłaną umowę. To nowość w ofercie konta. Do tej pory klienci Inteligo mogli aktywować dostęp do otwartego już rachunku PKO BP Bankowy OFE i na bieżąco monitorować wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego. Klienci zaraz po zalogowaniu do konta zyskują dostęp do informacji na temat:

  • wartości zgromadzonego kapitału na rachunku emerytalnym,
  • liczby jednostek rozrachunkowych w PKO BP Bankowym OFE,
  • wpłat składek na rachunek w PKO BP Bankowym OFE,

Bieżące informacje o wpłynięciu nowej składki na rachunek klienci otrzymują również dzięki bezpłatnej usłudze SMS lub e-mail świadczonej przez PKO BP Bankowy OFE.

PKO BP Bankowy OFE jest obecnie w czołówce najlepiej zarządzanych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku. Na koniec września 2011 Fundusz znalazł się na pierwszej pozycji zestawienia opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego biorącego pod uwagę trzyletnią stopę zwrotu - najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych). Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2011 r. wyniosła 16,14 proc i była wyższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE o 1,4 punktu procentowego. Aktywa netto PKO BP Bankowego OFE na 21 października 2011 roku miały wartość 7,36 mld zł (wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 49,9 proc.).