, Inteligo

Medal im. Prof. Zbigniewa Religi dla Fundacji PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO Banku Polskiego została uhonorowana Medalem im. Prof. Zbigniewa Religi za szczególne zasługi dla polskiej kardiochirurgii, hojność, pomoc, filantropię i społeczną odpowiedzialność. Od 2002 roku PKO Bank Polski przekazał na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi ponad 23 miliony złotych.

Stylizowana ikona wiadomości

Współpraca pomiędzy PKO Bankiem Polskim i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi trwa już 2002 roku. Od tego czasu na rzecz Fundacji zostały przekazane ponad 23 mln zł pochodzące z darowizn i kwot wynikających z rezygnacji Banku z części przychodu od transakcji płatniczych dokonywanych kartami Inteligo Visa Electron z Sercem.

- Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna to jeden z kluczowych obszarów działalności Fundacji PKO Banku Polskiego. Dla nas dobroczynność jest miernikiem szacunku dla otoczenia, a zwłaszcza dla drugiego człowieka, co ma szczególne znaczenie w działaniach służących ratowaniu ludzkiego życia i rzeczywistej poprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Docenienie naszych wysiłków i ta Nagroda są dla nas bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co udało nam się dotychczas wraz z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii osiągnąć – podkreśla Urszula Kontowska, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Dotychczasowa współpraca umożliwiła postęp prac nad priorytetowym projektem Fundacji, czyli prototypem nowej pozaustrojowej komory wspomagania serca. W 2012 roku Fundacja PKO Banku Polskiego nadal wspiera program budowy Polskiego Sztucznego Serca, ale również inne kierunki działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, takie jak: badania w dziedzinie nowoczesnej biotechnologii oraz biocybernetyki, badania nad protezami serca i protezami zastawek serca, wprowadzanie innowacyjnych technik i technologii w zakresie leczenia chorób serca oraz wspieranie transferu wiedzy z dziedziny kardiochirurgii do kadr medycznych. Fundacja jest także partnerem projektu profilaktyki zdrowotnej „Siła Serca”, który ma na celu promocję zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

Nagrody Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi zostały wręczone podczas uroczystej Gali „Serce za serce”, nad którą patronat honorowy objęli w tym roku Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Zabrze.

Dla PKO Banku Polskiego Medal im. Prof. Zbigniewa Religi to już kolejna nagroda za współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii. Do tej pory Bank został trzykrotnie uznany „Dobroczyńcą Roku” – za rok 2004, 2007 i 2010. Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca to jedna z wielu inicjatyw wspieranych przez PKO Bank Polski, który angażuje się w liczne projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. W 2010 roku została powołana Fundacja PKO Banku Polskiego, działająca pod hasłem „Dobro procentuje”, której statutowym celem jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3. kwartały  2012 roku wyniósł 2,87 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.

PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.