, Joanna Fatek

"Przyjazny login" w serwisach Inteligo i iPKO

Możliwość nadawania własnego loginu, nowe zasady logowania z użyciem tokena i nowy wygląd strony logowania to nowości dostępne w obu serwisach od 30 października br.

Obecnie użytkownicy serwisów iPKO i Inteligo logując się do swoich kont korzystają z przyporządkowanego unikalnego identyfikatora, składającego się z cyfr. Od końca października zyskają dodatkową możliwość logowania własnym loginem w serwisie www oraz mobilnym. Po jego nadaniu będą mogli logować się do konta zarówno nim, jak i swoim identyfikatorem. Dzięki opcji zarządzania loginem w dowolnym momencie  można go zmienić lub w ogóle z niego zrezygnować, wybierając zakładkę „Dostęp”, „Kanały dostępu”, „Zarządzanie loginem” dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej iPKO oraz „Zarządzanie loginem” w sekcji „Moje dane i ustawienia” w przypadku klientów Inteligo.

Ekran logowania

Możliwość nadawania własnego loginu w serwisie to jeszcze rzadkie rozwiązanie na rynku bankowym. W tej chwili proponuje je tylko kilka banków.

Dodatkowo, wprowadzona została funkcja mierzenia siły hasła – w ten sposób Bank ułatwia klientom nadawanie unikalnych i trudnych do odgadnięcia haseł.

Ekran siła hasła

Wprowadzane zmiany dotyczą również nowych zasad logowania z użyciem tokena. Aktualnie korzystanie z tokena jako narzędzia autoryzacyjnego wiąże się z obowiązkiem podawania dodatkowego hasła podczas logowania. Od 30 października br. klienci będą mogli zdecydować, czy token będzie służył do generowania kodów jednorazowych zatwierdzających transakcje, czy powinien dodatkowo generować hasła wzmacniające logowanie.

W związku ze zmianami w sposobie zarządzania tokenem na stronie logowania nie będzie widoczne pole „Hasło z tokena”. Klienci, którzy korzystają z tokena i zdecydują, że narzędzie ma generować hasła wzmacniające logowanie, zostaną poproszeni o podanie dodatkowego hasła na osobnym ekranie.

Bez zmian pozostanie adres strony logowania do kanału iPKO i konta Inteligo oraz identyfikator i hasło dostępu do konta, aktualne narzędzie autoryzacji, jak i ustawienia zapisane w serwisie.