, Inteligo

Automatyczne otwarcie rachunków VAT

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2018r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym, przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. 9 czerwca 2018r., dla każdego klienta instytucjonalnego posiadającego jeden albo kilka rachunków rozliczeniowych w złotych polskich Bank otworzy jeden rachunek VAT. Od dnia 1 lipca 2018r. możliwe będzie wykonywanie płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Od tej daty rachunki VAT udostępnione zostaną w bankowości elektronicznej z możliwością sprawdzenia wykonanych transakcji płatniczych.

Informacja o numerze otwartego rachunku VAT zostanie zaprezentowana na wyciągu okresowym z rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany zostanie rachunek VAT.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania rachunków VAT oraz płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)