, Inteligo

Obniżenie oprocentowania produktów kredytowych

 

Stylizowana ikona wiadomości

 

 

Od 18 marca 2020 r. obniżamy oprocentowanie limitu debetowego dla prywatnych i firmowych kont Inteligo, limitu odnawialnego, pożyczki Inteligo i kart kredytowych do kont prywatnych Inteligo.

Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych.

Aktualne oprocentowanie.

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

dla Konta Inteligo prywatnego

9,00

2)

dla Konta Inteligo firmowego

9,00

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1) 

9,00

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do dnia 24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

9,00

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do dnia 24 maja 2019 r. i aneksowany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1) 

9,00

5.

Pożyczka Inteligo

9,00

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

9,00

 

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)