, Inteligo

PKO Bank Polski przejmuje od PKO BP Finat rolę dystrybutora funduszy inwestycyjnych PKO

Stylizowana ikona wiadomości

PKO Bank Polski SA od dnia 7 kwietnia 2017 r. wejdzie w prawa i obowiązki dystrybutora funduszy inwestycyjnych PKO w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo, które do tej pory wykonywał PKO BP Finat sp. z o.o., przez co będzie pośredniczył w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Oprócz tytułowej zmiany dystrybutora wprowadzone zostaną nowe funkcjonalności w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo, które pozwolą na:

  • podgląd i obsługę w Inteligo produktów inwestycyjnych zakupionych wyłącznie w Inteligo.
  • zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo. W przypadku, gdy doszło do nabycia nowych jednostek uczestnictwa lub jednostki uczestnictwa były zakupione w Inteligo, w celu dalszej ich obsługi należy zawrzeć Umowę o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Umowę będzie można zawrzeć w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo w zakładce Inwestycje, gdzie do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie jej treści kodem z narzędzia autoryzacyjnego.

Pozostałe warunki świadczenia usług oraz oferta produktów inwestycyjnych w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo nie ulegają zmianie.

Ponadto informujemy, że Klienci posiadający jednocześnie zakupione rejestry w Inteligo oraz iPKO od dnia 7 kwietnia 2017r.  będą mieli możliwość zarządzania oraz podglądu swoich rejestrów wyłącznie w tym serwisie, w którym doszło do ich zakupu.