, Inteligo

Darmowe usługi Powiadomienia SMS i przelewy do ZUS i US

 

Stylizowana ikona wiadomości

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK nr RBG - 11/2018 z dnia z 27 sierpnia 2018 roku bank udostępnił dla klientów indywidualnych Inteligo następujące rekompensaty publiczne:

  • w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatną usługę powiadomienia SMS, którą można uruchomić w serwisie internetowym lub telefonicznym Inteligo. Skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji, nie później niż do 30 września 2019 roku, jeżeli nie będą chcieli z niej korzystać odpłatnie. W stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dyspozycji;
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatne przelewy do ZUS i US za pośrednictwem Inteligo, IKO lub serwisu telefonicznego. Usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia.

Więcej