, Inteligo

Ważne zmiany w przelewach podatkowych VAT, PIT i CIT

 

Stylizowana ikona wiadomości

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik powinien korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego) do płacenia podatków VAT*, PIT i CIT.

1) Wybierz Przelewy i Przelew podatkowy

2) Podaj symbol formularza, numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego i pozostałe dane

3) Potwierdź przelew i gotowe

  • Co zrobić, jeżeli nie masz numeru PESEL lub NIP?

W takim przypadku możesz płacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego podając w szczegółach zlecenia swój numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego – tak, żeby urząd skarbowy mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Każdy US ma przypisany 1 numer mikrorachunku, który możesz sprawdzić:

   - w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych
   - na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej
   - w dowolnym urzędzie skarbowym

  • Mikrorachunki US poza przyjmowaniem płatności z tytułu PIT, CIT i VAT od osób nieposiadających IRP, będą także służyć do wpłat pozostałych typów podatków z wyłączeniem płatności z tytułu: PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY
  • Uwaga: nie zmieniły się numery rachunków do wpłat z tytułu PCC, SD, KP, AKCYZA**
  • Więcej odpowiedzi na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego znajdziesz na https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 

* Nie dotyczy VAT-14

** Nie dotyczy AKC i AKC 2