, Inteligo

Zmiana oprocentowania limitu debetowego

1 kwietnia 2022 r. oprocentowanie limitu debetowego w koncie firmowym Inteligo wzrośnie z 9,5% do 11,5% rocznie.

Zmiana wynika z podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) stopy referencyjnej do poziomu 2,25% (odpowiednio 8 grudnia 2021 r. i 4 stycznia 2022 r., każdorazowo o 50 punktów bazowych).