, Inteligo

Zmiana oprocentowania lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym

 

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN w ramach konta Inteligo prywatnego. Nowe oprocentowanie lokaty to:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Konta Inteligo   prywatnego (oferowanej w serwisie Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji   mobilnej IKO w ramach usługi bankowości elektronicznej)

Oprocentowanie  w stosunku rocznym
  (w %)

1 miesiąc

0,50

3 miesiące

0,50

6 miesięcy

0,50

12 miesięcy

0,50

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 31 marca 2020 r..