, Inteligo

Zmiana oprocentowania niektórych produktów kredytowych

Od 15 września 2023 r. zmieniło się oprocentowanie, niektórych produktów kredytowych

Aktualne stawki oprocentowania:

 

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

dla Konta Inteligo prywatnego

18,00

2)

dla Konta Inteligo firmowego

19,00

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

18,00

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r. i aneksowany po tej dacie

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

5.

Pożyczka Inteligo

13,10

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

18,00

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)