, Inteligo

Zmiana oprocentowania oferty depozytowej

 

Stylizowana ikona wiadomości

Uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia zmianie ulega oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na następujących produktach depozytowych i będzie wynosiło:

1)    dla Lokaty terminowej 12M będącej w bieżącej ofercie Banku:

Lokata terminowa oferowana w serwisie Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)
12 miesięcy 1,00

2)    dla produktów depozytowych będących w administrowaniu:

Hop lokata 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.) Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego (w %)
1. miesiąc 0,10
2. miesiąc 0,20
3. miesiąc 0,40
4. miesiąc 0,60
5. miesiąc 0,80
6. miesiąc 1,00
7. miesiąc 1,20
8. miesiąc 1,30
9. miesiąc 1,40
10. miesiąc 1,50
11. miesiąc 1,60
12. miesiąc 1,90
Średnie oprocentowanie na lokacie 12 miesięcznej wynosi 1,00% w stosunku rocznym.
igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)
9 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2016r. 0,95
12 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2017r. 1,00