, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów kredytowych

 

Stylizowana ikona wiadomości

Od 9 kwietnia 2020 r. zmieniło się oprocentowanie poniższych produktów kredytowych.

Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych.

Aktualne stawki oprocentowania:

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

dla Konta Inteligo prywatnego

8,00

2)

dla Konta Inteligo firmowego

8,00

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

8,00

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do dnia 24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

8,00

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do dnia 24 maja 2019 r. i aneksowany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

8,00

5.

Pożyczka Inteligo

8,00

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

8,00

 

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)