, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym:

  • hop lokaty:

Lokata 3M

 Stopa procentowa w skali roku w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 

1

2

3

do 2017-06-30

0,25%

0,75%

1,50%

od 2017-07-01

0,25%

0,65%

1,50%

 

Lokata 6M

 Stopa procentowa w skali roku w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 

1

2

3

4

5

6

do 2017-06-30

0,25%

0,75%

1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

od 2017-07-01

0,25%

0,50%

0,80%

1,00%

1,30%

1,50%

 

Lokata 12M

Stopa procentowa w skali roku w poszczególnych miesiącach okresu umownego

do 2017-06-30

1

2

3

4

5

6

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

7

8

9

10

11

12

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,25%

2,50%

od 2017-07-01

1

2

3

4

5

6

0,10%

0,30%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

7

8

9

10

11

12

1,30%

1,50%

1,70%

1,90%

2,10%

2,30%

  • igo lokaty

Stopa procentowa w skali roku

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek:

do 2017-06-30

od 2017-07-01

3 miesiące

0,90%

0,80%

6 miesięcy

1,10%

0,90%

9 miesięcy

1,20%

1,00%

12 miesięcy

1,30%

1,20%

  • lokaty terminowej 24-miesięcznej w ramach Konta Inteligo prywatnego:

Lokata prowadzona w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

 

do 2017-06-30

od 2017-07-01

Lokata 24-miesięczna (stopa procentowa w skali roku)

1,50%

0,50%

Zmiana dotyczy wszystkich ww. lokat o stałym oprocentowaniu w okresie umownym odnowionych po zmianie wysokości oprocentowania, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. 

W przypadku Hop lokaty oraz lokaty terminowej 24 – miesięcznej, o ile nie złożysz dyspozycji rezygnacji z przedłużenia umowy rachunku lokaty, (poprzez elektroniczne kanały dostępu), nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego okresu umownego, ulegnie ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku Igo lokaty, o ile nie złożysz dyspozycji rezygnacji z przedłużenia umowy rachunku lokaty, (jeżeli korzystasz z opcji automatycznego odnowienia):

  • w formie wiadomości elektronicznej, nie później niż na trzy dni robocze przed upływem danego okresu umownego,
  • poprzez elektroniczne kanały dostępu, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego okresu umownego,

ulegnie ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.