, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych

Od 21 czerwca 2019 r. zmianie ulega oprocentowanie niektórych produktów depozytowych.

Uprzejmie informujemy, że od 21 czerwca 2019 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych. Nowe oprocentowanie będzie wynosiło:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Konta Inteligo prywatnego (oferowanej w serwisie Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO)

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

1 miesiąc

0,60

3 miesiące

0,70

6 miesięcy

0,80

12 miesięcy

0,90

Zmiana dotyczy wszystkich ww. lokat o stałym oprocentowaniu w okresie umownym, odnowionych po zmianie wysokości oprocentowania, tj. od dnia 21 czerwca 2019 r.