, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów kredytowych

 

Od 9 listopada 2021 r.  zmieniło się oprocentowanie poniższych produktów kredytowych.

Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych.

Aktualne stawki oprocentowania:

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

Konta Inteligo prywatnego

7,20

2)

dla Konta Inteligo firmowego

7,20

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1) 

9,50

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

7,20

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r. i aneksowany po dniu 24 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1) 

9,50

5.

Pożyczka Inteligo

8,35

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego indywidualnego)

7,20

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)