, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów kredytowych

Od 5 stycznia 2022 r. zmieniło się oprocentowanie, niektórych produktów kredytowych

Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych.

Aktualne stawki oprocentowania:

 

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

dla Konta Inteligo prywatnego

7,20

2)

dla Konta Inteligo firmowego

7,20

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po  24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

11,50

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do  24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

9,50

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do  24 maja 2019 r. i aneksowany po dniu 24 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

11,50

5.

Pożyczka Inteligo

8,35

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

7,20

 

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)