, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych

Z dniem 9 marca 2015 r. zmianie uległo oprocentowanie następujących produktów oszczędnościowych opartych na stałej stopie procentowej:

  • hop lokaty

Lokata 3M

 Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 Data obowiązywania

1

2

3

do 2015-03-08

1,00%

1,25%

4,00%

od 2015-03-09

1,00%

1,25%

3,50%

 

Lokata 6M

 Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

Data obowiązywania

1

2

3

4

5

6

do 2015-03-08

1,00%

1,25%

1,50%

2,00%

3,00%

4,00%

od 2015-03-09

1,00%

1,25%

1,50%

2,00%

2,50%

3,50%

 

Lokata 12M

Data obowiązywania

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 do 2015-03-08

  

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1,00%

1,10%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

7

8

9

10

11

12

2,00%

2,25%

2,50%

3,00%

4,00%

5,00%

od 2015-03-09

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1,00%

1,10%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

7

8

9

10

11

12

2,00%

2,25%

2,50%

2,75%

3,00%

4,00%

 

  • igo lokaty

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek, stopa procentowa w stosunku rocznym

 Data obowiązywania

do  2015-03-08

od  2015-03-09

3 miesiące

2,10%

2,05%

6 miesięcy

2,15%

2,05%

9 miesięcy

2,20%

2,05%

12 miesięcy

2,25%

2,05%

 

  • lokaty terminowe 24-miesięcznej o stałej stopie procentowej w ramach Konta Inteligo prywatnego:

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych), stopa procentowa w stosunku rocznym

Data obowiązywania

do  2015-03-08

od  2015-03-09

Lokata 24-miesięczna

2,25%

2,05%

 

Zmiana dotyczy wszystkich ww. lokat o stałym oprocentowaniu otwartych lub odnowionych od dnia 9 marca 2015 r.

Jeżeli korzystasz z opcji automatycznego odnowienia i nie akceptujesz nowej wysokości oprocentowania lokat, możesz zrezygnować z ich przedłużania w trybie przewidzianym Regulaminem otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo.