, Inteligo

Zmiana oprocentowania środków pieniężnych w ramach Kont Inteligo firmowych i lokat na tych rachunkach

Stylizowana ikona wiadomości

Informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2017 r. ulega zmianie oprocentowanie środków pieniężnych w ramach Kont Inteligo firmowych i będzie ono wynosiło:

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych* 

Stopa procentowa
w  stosunku rocznym

1) ze stałą stopą procentową (oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.):

   a) Lokata 1 M

0,45

   b) Lokata 2 M

0,50

   c) Lokata 3 M

0,50

2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty (oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.):

   a) Lokata 6 M

0,50

   b) Lokata 9 M

0,50

   c)  Lokata 12 M

0,50

*)  W przypadku rozwiązania umowy lokaty przed upływem okresu umownego, w tym w przypadku zerwania lokaty, Bank nalicza oprocentowanie dla:

1) Lokaty ze stałą stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu otwarcia lokaty (oprocentowanie obniżone). Oprocentowanie obniżone obowiązuje w okresie od dnia otwarcia lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie.

2)  Lokaty ze zmienną stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu rozwiązania umowy lokaty. Oprocentowanie obniżone obowiązuje od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie.