, Inteligo

Gdy zablokujesz swój dostęp do serwisu internetowego Inteligo

Pięciokrotne podanie hasła skutkuje zablokowaniem dostępu. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 i prawidłowe zalogowanie w serwisie telefonicznym.

bcd237ea-5329-448a-b6d3-b7f580f6273d.png
 
Odblokowanie dostępu wymaga użycia kodu z narzędzia autoryzacyjnego. To nie wszystko: wymagany jest również dostęp do Internetu w ciągu 30 minut od zakończenia połączenia z naszą infolinią. Skąd ten wymóg?

Odblokowanie dostępu internetowego do konta polega na nadaniu tzw. hasła tymczasowego do WWW. Po zakończeniu rozmowy konsultant przełączy Cię do automatycznej części serwisu telefonicznego, gdzie trzeba je będzie w pierwszej kolejności nadać,  a następnie zmienić logując się nim do serwisu WWW w ciągu maksymalnie pół godziny po jego nadaniu. Po 30 minutach traci ono swoją ważność i należy je nadać na nowo.

Hasło tymczasowe może składać się z samych cyfr: od 6 do 8. Należy je wystukać dwukrotnie w serwisie telefonicznym, można je akceptować klawiszem #. Po komunikacie potwierdzającym nadanie hasła w telefonie możesz się już rozłączyć i logować się tym hasłem w serwisie WWW.

Ekran do logowania będzie wyglądał jak zazwyczaj: pojawi się prośba o identyfikator oraz hasło – tu należy wpisać hasło tymczasowe, to przed chwilą nadane w serwisie telefonicznym. Kliknij OK i znajdziesz się na kolejnym ekranie, służącym zmianie hasła na docelowe. W polu na Hasło stare wpisz to nadane w serwisie telefonicznym, w polu Hasło nowe – takie, którym chcesz się logować do WWW.  Możesz wrócić do hasła używanego dotychczas, zanim dostęp został zablokowany.