, Inteligo

Logowanie do konta Inteligo - poznaj nowości

30 października br. zmieniły się wygląd strony logowania oraz zasady logowania z użyciem tokena. Dodatkowo, zyskujesz możliwość logowania do konta nadanym przez siebie loginem. Poznaj nowości!

3c70a8ba-40b9-4934-898d-5d2533ab3597.png

ZMIANA WYGLĄDU STRONY LOGOWANIA

W związku ze zmianami w sposobie zarządzania tokenem, od 30 października br. na stronie logowania nie jest widoczne pole "Hasło z tokena". Klienci, którzy korzystają z tokena i zdecydują, że narzędzie ma generować hasła wzmacniające logowanie, zostaną poproszeni o podanie dodatkowego hasła na osobnym ekranie.

UWAGA: zmieniona strona logowania będzie dostępna pod tym samym adresem, co poprzednia wersja: inteligo.pl/secure. Połączenie ze stroną jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Bez zmian pozostają:

 • identyfikator oraz hasło dostępu do konta,
 • aktualne narzędzie autoryzacji,
 • ustawienia zapisane w serwisie, np. historia rachunku, lista odbiorców, zdefiniowane płatności itp.

Nowy wygląd strony logowania

Ekran logowania

Ekran z dodatkowym hasłem logowania generowanym z pomocą tokena

Ekran logowania

TOKEN: NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU APLIKACJĄ

Przed wprowadzeniem zmian korzystanie z tokena jako narzędzia autoryzacyjnego wiązało się z obowiązkiem podawania dodatkowego hasła podczas logowania. Teraz możesz wybrać, czy token ma Ci służyć tylko do generowania kodów jednorazowych zatwierdzających transakcje, czy powinien dodatkowo generować hasła wzmacniające logowanie.

UWAGA: jeżeli zdecydujesz się na to, aby token generował hasło wzmacniające logowanie, podczas logowania system poprosi Cię o nie dopiero na osobnym ekranie.

Możliwość zarządzania tokenem

Ekran logowania

SIŁA TWOJEGO HASŁA

Hasła do logowania w serwisie WWW oraz w Serwisie Mobilnym nadawane lub zmieniane po 30 października br. mogą zawierać znaki specjalne: (`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?.

Dodatkowo, podczas zmiany hasła do serwisu WWW, zostanie oceniona jego "siła". Pamiętaj, że Twoje hasło powinno być unikalne i trudne do odgadnięcia dla innych osób.

Przypominamy, że:

 • system rozpoznaje wielkość liter w hasłach WWW i do Serwisu Mobilnego,
 • hasła WWW i do Serwisu Mobilnego nie mogą zawierać typowo polskich liter,
 • wymagana długość haseł wynosi:
  • od 6 do 20 znaków dla hasła WWW,
  • od 6 do 8 znaków dla hasła Serwisu Mobilnego.

Sprawdzanie siły hasła

Ekran siła hasła

PRZYJAZNE LOGOWANIE

Przed wprowadzenim zmian logowanie do konta następowało z wykorzystaniem unikatowego identyfikatora, czyli przyporządkowanego tylko Tobie 8-cyfrowego hasła. Od 30 października br. udostępniliśmy dodatkową możliwość logowania do Inteligo w serwisie WWW oraz w Serwisie Mobilnym własnym loginem. Twój nowy login:

 • powinien zawierać od 8 do 50 znaków, w tym przynajmniej jedną literę,
 • może składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?; nie może zawierać typowo polskich liter, np. ć, ń itp.;
 • musi być unikatowy (system poinformuje, jeżeli w danych Banku znajduje się już zaproponowany przez Ciebie login),
 • musi różnić się od Twojego hasła logowania.

Dodatkowo, pamiętaj, że:

 • system nie rozróżnia w loginie małych i wielkich liter, czyli "login" znaczy to samo co "LOGIN",
 • nadanym loginem możesz logować się do serwisu WWW i mobilnego, a do logowania do automatycznego serwisu telefonicznego korzystasz ze swojego identyfikatora,
 • po nadaniu loginu możesz logować się do konta zarówno nim, jak i swoim identyfikatorem,
 • w dowolnym momencie możesz zrezygnować lub zmienić swój login w zakładce po wybraniu opcji "Zarządzanie loginem" w sekcji "Moje dane i ustawienia".

Zarządzanie loginem

Login

AKTUALNE INFORMACJE O PROMOCJACH I NOWOŚCIACH W INTELIGO

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, będziesz na bieżąco z aktualnymi promocjami w Inteligo. Od 30 października br. wyrażenie zgody jest możliwe nie tylko u naszego konsultanta, ale również po zalogowaniu do swojego konta, w sekcji "Moje dane i ustawienia".