, Inteligo

Ile rachunków dodatkowych możesz mieć w Inteligo?

 

Stylizowana ikona wiadomości

Od 14 czerwca 2024 r. możesz mieć maksymalnie 2 dodatkowe rachunki w ramach konta Inteligo prywatnego (indywidualnego lub wspólnego)

  • Co zrobić, jeżeli masz aktualnie więcej niż 2 dodatkowe rachunki?
    Możesz z nich nadal korzystać, ale nie będziesz mieć możliwości otwarcia kolejnych.
  • W przypadku konta wspólnego limit 2 dodatkowych rachunków dotyczy obu właścicieli konta.

 

 

Więcej o zmianie