, Inteligo

Lokaty - sprawdź zmiany oprocentowania od 10 lipca br.

 

Stylizowana ikona wiadomości

Od 10 lipca 2020 r. zmienia się oprocentowanie Lokat prowadzonych w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych wycofanych z oferty, opartych na zmiennej stopie procentowej w okresie umownym.


Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Okres umowny

Zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym)

Lokata 6M

0,01

Lokata 12M

0,01