, Inteligo

Lokaty – sprawdź zmiany oprocentowania od 10 lipca br.

 

Stylizowana ikona wiadomości

Od 10 lipca 2020 r. zmienia się oprocentowanie Lokat prowadzonych w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych wycofanych z oferty, opartych na zmiennej stopie procentowej w okresie umownym.

Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

 

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych, z możliwością wypłaty
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Okres umowny

Zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym)

Lokata 6M

0,01

Lokata 12M

0,01