, Inteligo

Lokaty - sprawdź zmiany w ofercie

Sprawdź, co od 1 maja 2020 r. zmienia się w ofercie lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym w koncie Inteligo.

Stylizowana ikona wiadomości

Zmienia się oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN w koncie Inteligo prywatnym. Nowe oprocentowanie lokaty to:

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Konta Inteligo   prywatnego (oferowanej w serwisie Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji   mobilnej IKO w ramach usługi bankowości elektronicznej)

Oprocentowanie stałe
  w okresie umownym
  (w skali roku w %)

1 miesiąc

0,01

3 miesiące

0,01

6 miesięcy

0,01

12 miesięcy

0,10


Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 30 kwietnia 2020 r..

Zmienia się oprocentowanie lokat wycofanych z oferty opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.

Nowe oprocentowanie lokat to:

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych indywidualnych i wspólnych
 
(oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.)
Okres umowny Oprocentowanie stałe w okresie umownym
  (w skali roku w %)
Lokata   1-miesięczna 0,01
Lokata   2-miesięczna 0,01
Lokata   3-miesięczna 0,01
Lokata   24-miesięczna 0,01

 

HOP LOKATA 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego
  (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)
Miesiąc trwania umowny Oprocentowanie stałe w okresie umownym
  (w skali roku w %)
1.miesiąc 0,01
2.miesiąc 0,01
3.miesiąc 0,01

 

HOP LOKATA 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego
  (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)
Miesiąc trwania umowny Oprocentowani stałe w okresie umownym
  (w skali roku w %)
1.miesiąc 0,01
2.miesiąc 0,01
3.miesiąc 0,01
4.miesiąc 0,01
5.miesiąc 0,01
6.miesiąc 0,01

 

HOP LOKATA 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo Prywatnego
(oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Miesiąc trwania umowny Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)
1.miesiąc 0,01
2.miesiąc 0,01
3.miesiąc 0,01
4.miesiąc 0,01
5.miesiąc 0,01
6.miesiąc 0,01
7.miesiąc 0,01
8.miesiąc 0,01
9.miesiąc 0,01
10.miesiąc 0,01
11.miesiąc 0,01
12.miesiąc 0,01

 

igo Lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek
Okres umowny Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)
3 miesiące - oferowana do dnia 30 czerwca 2017   r. 0,01
6 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2017   r. 0,01
9 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2016   r. 0,01
12 miesięcy - oferowana do dnia 30 czerwca 2017   r. 0,01

 

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. wycofanych z oferty lokat terminowych, odnowionych do 30 kwietnia 2020 r..