, Inteligo

Lokaty - sprawdź zmiany w ofercie

Sprawdź, co od 1 lipca 2020 r. zmienia się w ofercie lokat ze stałą stopą procentową w okresie umownym w koncie Inteligo.

Stylizowana ikona wiadomości

Zmienia się oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN w koncie Inteligo prywatnym, zakładanej na okres 12 miesięcy.
Nowe oprocentowanie lokaty to:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Konta Inteligo prywatnego (oferowanej w serwisie internetowym Inteligo oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO)

Oprocentowanie stałe
  w okresie umownym
  (w skali roku w %)

12 miesięcy

0,01

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych albo odnowionych do 30 czerwca 2020 r.

 

Zmienia się oprocentowanie lokat wycofanych z oferty opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.

Nowe oprocentowanie lokat to:

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu – oferowana do
31 grudnia 2015 r.

 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty (w %)

1. miesiąc

0,00

2. miesiąc

0,00

3. miesiąc

0,00

4. miesiąc

0,00

5. miesiąc

0,00

6. miesiąc

0,00

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy

0,01

 

 Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu – oferowana do
31 grudnia 2015 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty (w %)

1. miesiąc

0,00

2. miesiąc

0,00

3. miesiąc

0,00

4. miesiąc

0,00

5. miesiąc

0,00

6. miesiąc

0,00

7. miesiąc

0,00

8. miesiąc

0,00

9. miesiąc

0,00

10. miesiąc

0,00

11. miesiąc

0,00

12. miesiąc

0,00

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy

0,01

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat odnowionych do 30 czerwca 2020 r.