, Inteligo

Potwierdzaj przelewy w IKO biometrią

Twój telefon korzysta z funkcji biometrycznych? Włącz potwierdzanie przelewów w IKO biometrią, bez podawania kodu PIN do aplikacji

5bd6d755-a320-4e56-ac67-5d314025ab6e.png

Jakie transakcje możesz potwierdzać biometrią w IKO?

  • Przelewy krajowe
  • Przelewy do odbiorcy
  • Przelewy z karty kredytowej
  • Przelewy na telefon

Jakie są limity dla przelewów potwierdzanych biometrią?

  • Maksymalna kwota pojedynczej transakcji, którą możesz potwierdzić biometrią, to 500 PLN
  • Przejdź do swojego profilu, wejdź w Ustawienia → Biometria → Logowanie i autoryzacja → Limit autoryzacji biometrią (opcja widoczna po włączeniu autoryzacji biometrią).  Wpisz nową kwotę limitu i zatwierdź ją PIN-em do IKO.

Jak włączyć potwierdzanie przelewów biometrią w IKO?

Przejdź do swojego profilu, wejdź w Ustawienia → Biometria → Logowanie i autoryzacja → Autoryzacja operacji biometrią i zatwierdź włączenie funkcji PIN-em do IKO.

Więcej o potwierdzaniu przelewów w IKO biometrią

Pobierz IKO