, Inteligo

Przelewy natychmiastowe za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo

Od 14 listopada 2017 r. klienci Inteligo będą mogli zlecać przelewy natychmiastowe również za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo.

da6cb38a-5655-43a2-8f09-eb9373f63a89.png

Od dziś klienci Inteligo będą mogli zlecać przelewy natychmiastowe zarówno z wykorzystaniem aplikacji mobilnej IKO, jak również serwisu internetowego Inteligo. Przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir umożliwiają przelewanie pieniędzy w ciągu kilku sekund z banku do banku,niezależnie od sesji rozliczeniowych Elixir– 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Są one uzupełnieniem oferty przelewów standardowych i przelewów na telefon BLIK.

Zlecenie przelewu natychmiastowego w serwisie internetowym Inteligo czy aplikacji IKO jest łatwe – na formularzu przelewu standardowego należy wybrać przelew natychmiastowy, a następnie zaakceptować opłatę za ten typ przelewu.

Przelewy natychmiastowe są realizowane w PLN, na terenie Polski, za pośrednictwem systemu Express Elixir, który prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Przelew natychmiastowy zostanie wykonany w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. dostępności obydwu banków uczestniczących w rozliczeniu w systemie Express Elixir (banku zleceniodawcy i banku odbiorcy) - szczegóły dotyczące działania przelewów natychmiastowych oraz informacje o bankach uczestniczących w systemie i ich dostępności podane są na stronie www.expresselixir.pl,
  2. kwota pojedynczego przelewu nie przekroczy 3 000 PLN, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana przez klienta Inteligo, wspólna dla wszystkich kanałów, nie przekroczy 6 000 PLN dziennie,
  3. w przypadku przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego – kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 50 000 PLN, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów, nie przekroczy 250 000 PLN dziennie,
  4. bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w momencie złożenia przelewu do realizacji (nie występują czasowe niedostępności),co jest automatycznie weryfikowane w serwisie internetowym Inteligo czy aplikacji IKO,
  5. na rachunku muszą znajdować się środki wystarczające na pokrycie kwoty przelewu i opłaty należnej za wykonanie tego przelewu.

Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków uczestniczących w systemie na wszystkie numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim, w tym numery rachunków Inteligo.

Udostępnienie przelewów natychmiastowych do ZUS planowane jest na 2-go stycznia 2018 r. W pierwszej połowie roku 2018 planowane jest zaś udostępnienie klientom Inteligo możliwości zlecania przelewów natychmiastowych u konsultantów.

Więcej o przelewach natychmiastowych