, Inteligo

Twoja Tarcza finansowa PFR - dostarcz dokumenty do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowanie osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 grudnia br. Sprawdź, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do Banku oraz jak zrobić to online w serwisie internetowym Inteligo od 1 grudnia br.

Stylizowana ikona wiadomości

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do 31 grudnia 2020 r.?

 1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:
 2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:
  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
  • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy.

Jeżeli nie masz pełnomocnictwa, możemy Ci w tym pomóc:

 • wystarczy wygenerować oświadczenie w serwisie internetowym Inteligo
 • żeby podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypróbuj mSzafir lub Autenti

Jeśli nie możesz złożyć dokumentów w serwisie Inteligo, możesz je złożyć w wersji papierowej w oryginale u swojego doradcy. Dokumenty pełnomocnictwa albo oświadczenia muszą zawierać notarialne poświadczenie podpisu/podpisów. W takim przypadku należy również dołączyć wydruk z rejestru CEiDG lub KRS.

 

Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

 

Ważna informacja dla spółek cywilnych

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR, musi dostarczyć dokumenty za siebie i pozostałych wspólników:

 • wyciąg z  CEiDG lub pełny odpis z KRS
 • pełnomocnictwo lub oświadczenie, które będzie podpisane przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
 • w przypadku pełnomocnictwa - musisz złożyć wyciąg  z CEiDG wraz z całą historią zmian, które wydarzyły się po zawarciu umowy subwencji finansowej dla każdego ze wspólników

Uwaga: niedostarczenie dokumentów potwierdzających umocowania we wskazanym terminie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w pełnej wysokości.

Beneficjenci, którzy spłacą subwencję do 31 grudnia 2020 r., nie muszą dostarczać żadnych dokumentów.

 

Dowiedz się więcej