, Inteligo

Wyłączenie usługi invoobill w Inteligo

Od 1 marca 2019 r. PKO BP Finat sp. z o. o. zaprzestaje świadczenia usługi invoobill w związku z jej wyłączeniem przez operatora, czyli Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Stylizowana ikona wiadomości

Informujemy, że od 1 marca 2019 r. PKO BP Finat sp. z o. o. zaprzestaje świadczenia usługi invoobill w związku z jej wyłączeniem przez operatora, czyli Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Wyłączenie usługi invoobill odbędzie się w dwóch etapach: 

  • 1 stycznia 2019 r. zostanie wyłączona możliwość aktywacji usługi invoobill. Płatności wystawione przez Dostawców do 31 grudnia 2018 r. będzie można opłacać do 28 lutego 2019 r.,
  • 1 marca 2019 r. usługa nie będzie dostępna w serwisie Inteligo, a zawarte przez Klientów porozumienia zostaną anulowane.