, Inteligo

Zmiana oprocentowanie niektórych produktów kredytowych

Od 12 sierpnia 2022 r. zmieniło się oprocentowanie niektórych produktów kredytowych

Stylizowana ikona wiadomości

Aktualne stawki oprocentowania - Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

1) dla Konta Inteligo prywatnego

17,25

2) dla Konta Inteligo firmowego

14,00

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po  24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1) 

18,502)

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do  24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

17,25

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do  24 maja 2019 r. i aneksowany po tej dacie

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1) 

18,502)

5.

Pożyczka Inteligo

13,60

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

17,25

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

2)  Od 8 lipca br. wysokość stopy referencyjnej NBP wynosi 6,50%, a suma wysokości stopy referencyjnej NBP i 12 p.p. wynosi 18,50%. Natomiast zgodnie z Regulaminem promocji ”Preferencyjne oprocentowanie Limitu odnawialnego Inteligo” dostępnym na www.inteligo.pl w okresie od 8 lipca do 31 sierpnia br. oprocentowanie wynosi 18,00%