Polecenie przelewu wewnętrznego

Błyskawiczne polecenie przelewu pomiędzy Twoimi rachunkami Inteligo. Wystarczy, że podasz kwotę przelewu i numer rachunku, a środki natychmiast zostaną przelane.

 1. O usłudze

  Polecenie przelewu pomiędzy własnymi rachunkami umożliwia natychmiastowy przepływ środków z jednego rachunku na inny w ramach Twojego konta Inteligo.  

  Polecenie przelewu wewnętrznego możesz zlecić w:

  • usłudze bankowości elektronicznej – w serwisie www i w serwisie mobilnym,
  • usłudze bankowości telefonicznej – automatycznym serwisie telefonicznym i u konsultanta

  Dane wymagane do realizacji polecenia przelewu wewnętrznego

  Realizując takie polecenie przelewu wybierasz rachunek, z którego ma być wykonane polecenie przelewu, wskazujesz rachunek docelowy (rachunki wybierasz z prezentowanej listy), podajesz tytuł polecenia przelewu oraz podajesz kwotę transakcji.

  Wykonanie polecenia przelewu pomiędzy własnymi rachunkami nie wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Przelewy pomiędzy własnymi rachunkami zlecane samodzielnie realizowane są bezpłatnie.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN
  Tytuł opłaty/prowizji
  Częstotliwość Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN
  Polecenie przelewu wewnętrznego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 4 4

   

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizji Częstotliwość
  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej
  Opłata/Prowizja w PLN
  Polecenie przelewu wewnętrznego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 4

   

 3. Jak wykonać przelew pomiędzy własnymi rachunkami?

  Krok 1. Zlecasz polecenie przelewu wewnętrzego
  Polecenie przelewu wewnętrznego zlecasz za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej obejmującej serwis internetowy Inteligo oraz aplikację mobilną IKO lub za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej.

  Krok 2. Podajesz dane polecenia przelewu
  Z prezentowanej listy Twoich rachunków wybierasz tylko rachunek, z którego ma być wykonane polecenie przelewu, rachunek docelowy oraz podajesz kwotę transakcji. Dodatkowo możesz również podać tytuł polecenia przelewu. 

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz dyspozycję wybierając OK.

  Krok 4. Polecenie przelewu wewnętrznego jest zlecone
  Polecenie przelewu wewnętrznego  realizowane jest natychmiast. Środki od razu są dostępne na rachunku docelowym.

 4. Dodatkowe informacje

  Potwierdzenie transakcji

  Po realizacji polecenia przelewu wewnętrznego, w serwisie www możesz bezpłatnie wydrukować potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać opcję „Drukuj”, dostępną na „Historii rachunku”.