Polecenie zapłaty

Usługa pozwalająca odbiorcy na automatyczne obciążanie Twojego konta okresowymi rachunkami (np. za telefon czy energię elektryczną), bez konieczności samodzielnego zlecania poleceń przelewu. Za ustanowienie i realizację polecenia zapłaty nie są pobierane opłaty.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Środki są pobierane automatycznie z Twojego rachunku za pośrednictwem Inteligo przez bank odbiorcy - dzięki temu nie musisz pamiętać o konieczności dokonywania opłat.

  Polecenie zapłaty może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy na rachunku znajduje się wystarczająca ilość dostępnych środków.

  Polecenie zapłaty możesz ustanowić zarówno dla siebie, jak i dla swojej firmy.

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

   

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN

  Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

  0

  0

  Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

  3

  0

  Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

  3

  0

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Opłata/Prowizja w PLN

  Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

   0

  Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

  3

  Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

  każdorazowo

  3

 3. Jak korzystać z polecenia zapłaty?

  Krok 1. Wypełniasz zgodę do obciążania rachunku poleceniem zapłatyFormularz zgody do obciążenia Twojego konta Inteligo poleceniem zapłaty otrzymasz od odbiorcy (czyli np. operatora telekomunikacyjnego lub zakładu energetycznego).

  Krok 2. Przekazujesz wypełniony formularz do odbiorcy
  Wypełniony formularza przekazujesz do odbiorcy. Sposób i adres dostarczenia określa odbiorca.

  Krok 3. Ustanowienie polecenia zapłaty
  W Inteligo po otrzymaniu zgody od banku odbiorcy, ustanowimy polecenie zapłaty do Twojego konta. Wszystkie aktualnie obowiązujące polecenia zapłaty możesz na bieżąco sprawdzać u konsultanta Inteligo oraz w serwisie internetowym Inteligo.

  Krok 4. Realizacja polecenia zapłaty
  Realizacja polecenia zapłaty w Inteligo odbywa się na podstawie komunikatu przekazanego przez bank odbiorcy. Najczęściej taki komunikat jest wysyłany w ostatnim dniu terminu płatności faktury.
  Jeśli w momencie realizacji polecenia zapłaty na Twoim koncie nie będzie wystarczających środków dostępnych na realizację transakcji, operacja zostanie odrzucona.

 4. Dodatkowe informacje

  W przypadku poleceń przelewu do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:

  • I sesja ELIXIR – godzina 06:00
  • II sesja ELIXIR – godzina 12:45
  • III sesją ELIXIR - godzina 14:45

  W przypadku polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 14.45, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 12:05
  • II sesją ELIXIR – godzina 16:05
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:15

  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.

   

  Zwrot zrealizowanej pojedynczej operacji polecenia zapłaty

  Jeżeli nie zgadzasz się z obciążeniem, możesz żądać zwrotu pojedynczej płatności polecenia zapłaty poprzez konsultanta Inteligo:

  • z konta prywatnego w ciągu 56 dni kalendarzowych,
  • z konta firmowego w ciągu 5 dni roboczych,

  Kwota obciążenia zostanie natychmiast zwrócona na Twój rachunek.

   

  Cofnięcie zgody do obciążania rachunku poleceniem zapłaty

  Cofnięcie zgody do obciążania rachunku poleceniem zapłaty powinno być zgłoszone do odbiorcy zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami. Najczęstszą formą wymaganą przez odbiorców jest formularz zawierający m.in. identyfikator płatności, nazwę i NIP odbiorcy oraz nazwę, adres i numer konta płatnika (czyli Twoje dane). Odbiorca po otrzymaniu cofnięcia zgody i pozytywnej weryfikacji zawartych w nim danych przekaże dyspozycję do swojego banku, a ten do Inteligo.

  Za odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty jest pobierana opłata zgodnie z TOiP

   

  Ustanowienie blokady

  W serwisie internetowym Inteligo przygotowaliśmy dla Ciebie wygodne rozwiązanie, które pozwala Ci samodzielnie ustanowić blokadę poleceń zapłaty dla:

  • wybranych przez Ciebie odbiorców;
  • najbliższej lub wszystkich przyszłych przelewów w ramach udzielonej przez Ciebie zgody;
  • wszystkich przyszłych obciążeń Twojego rachunku z tytułu polecenia zapłaty.

  Aby blokada Polecenia zapłaty była skuteczna, powinna być ustanowiona nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji wybranego Polecenia zapłaty.

 5. Dokumenty