Przelew do ZUS

Dzięki specjalnym wzorom polecenia przelewu, które dla Ciebie przygotowaliśmy szybko i wygodnie zrealizujesz polecenia przelewu do ZUS.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze – przelew do ZUS

  Od 01.01.2018 r. sposób zlecenia poleceń przelewów do ZUS zmienia się i polecenie przelewu do ZUS będzie realizowany na indywidualny rachunek składkowy.

  Indywidualny rachunek składkowy to 26 cyfrowy numer rachunku, na który płatnik ZUS powinien regulować obowiązujące go składki ZUS. Numer zawiera dwie informacje: numer identyfikujący ZUS oraz numer NIP płatnika. Po otrzymaniu przelewu ZUS podzieli otrzymaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Numer tego rachunku każdy płatnik ZUS powinien otrzymać korespondencyjnie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Więcej informacji o indywidualnym rachunku składkowym znajduje się na stronach ZUS.

  W związku z powyższym od 01.01.2018 r. polecenia przelewu do ZUS przez serwis Inteligo i przez aplikację mobilną IKO mogą być realizowane tylko na indywidualny rachunek składkowy w ZUS. W ramach serwisu Inteligo oraz aplikacji IKO zrealizujesz go jako zwykłe polecenie przelewu  –  standardowe lub natychmiastowe.

  Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

  Do czasu realizacji polecenia przelewu, o ile nie jest zlecony z datą bieżącą, możesz zmienić jego szczegóły na liście przelewów oczekujących na realizację ("Przelewy" -> "Oczekujące") lub u konsultanta.

  Zlecenie polecenia przelewu do ZUS wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Jeśli regularnie wykonujesz przelewy do ZUS, możesz zachować szczegóły przelewu i skorzystać z polecenia przelewu zdefiniowanego. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł realizować te operacje bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza i zatwierdzania dyspozycji kodem jednorazowym.

 2. O usłudze – polecenie przelewu do US

  Realizacja polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego wymaga użycia odpowiedniego formularza. Transakcję taką łatwo zlecisz w serwisie www lub u konsultanta. Do wykonania polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego wymagane są dodatkowe informacje, inne niż w przypadku zwykłego polecenia przelewu.

  Dane wymagane do realizacji polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego:

  • numer rachunku Urzędu Skarbowego, 
  • nazwa i adres zobowiązanego,
  • NIP lub identyfikator uzupełniający (dowód osobisty, paszport, PESEL, REGON),
  • okres (np. 09M12),
  • symbol formularza lub płatności (np. PIT-36),
  • dodatkowo możesz podać identyfikator zobowiązania.

  Do czasu realizacji polecenia przelewu, o ile nie jest zlecony z datą bieżącą, możesz zmienić jego szczegóły na liście przelewów oczekujących na realizację ("Przelewy" -> "Oczekujące") lub u konsultanta.

  Zlecenie polecenia przelewu do Urzędu Skarbowego wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Jeśli regularnie wykonujesz przelewy do Urzędu Skarbowego, możesz zachować szczegóły przelewu i skorzystać z przelewu zdefiniowanego. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł realizować te operacje bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza i zatwierdzania dyspozycji kodem jednorazowym.

 3. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Jeśli realizując przelew do ZUS opłacasz więcej niż jedną składkę, wykonujesz kilka transakcji. Za każdą z nich pobierana jest opłata.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizje

  Częstotliwość

  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej

  Dla konta ze średnim miesięcznym

  saldem do 49 999,99 PLN

  Dla konta ze średnim miesięcznym

  saldem od 50 000,00 PLN

  Polecenie przelewu/ przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo 1

  Kanały samoob-
  sługowe

  0

  0

  Konsultant

  5

  5

  Ustanowienie/zmiana polecenia przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo

  Kanały samoob-
  sługowe

  0

  0

  Konsultant

  0

  0

  1 W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizje Częstotliwość Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej  Opłata/Prowizja w PLN
  Polecenie przelewu/ przelewu zdefiniowanego do ZUS i US każdorazowo 1 Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 5
  Ustanowienie/zmiana polecenia przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US) Każda operacja Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 0

  1 W przypadku płatności lub polecenia przelewu do ZUS, ta opłata obejmuje każde jednorazowe polecenie przelewu na indywidualny rachunek ZUS.

 4. Jak wykonać polecenie przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego?

  Krok 1. Zlecasz polecenie przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego
  Polecenie przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego możesz zlecić w ramach usługi bankowości elektronicznej (w serwisie www) lub usługi bankowości telefonicznej (u konsultanta).

  Krok 2. Podajesz dane przelewu
  Wybierasz rachunek, z którego chcesz zrealizować polecenie przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego, a następnie wprowadzasz  wymagane szczegóły transakcji i wskazujesz datę jego realizacji (bieżącą lub przyszłą). Kwotę przelewu do czasu jego realizacji możesz dodatkowo zabezpieczyć blokadą.

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz dyspozycję kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Krok 4. Polecenie przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego jest zlecone
  Jeśli kod z karty kodów, aplikacji token lub przesłanym SMS-em jest prawidłowy, Twoje polecenie przelewu zostanie przyjęte do realizacji.

 5. W jaki sposób dokonać płatności za mandat karny?

  Jeśli chcesz wykonać płatności za mandat karny, nałożony przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy od 1 stycznia 2016 r., zleć go jako Polecenie przelewu do US. W polu Rachunek Urzędu wpisz Opole, wybierz z listy rozwijalnej Pierwszy Urząd Skarbowy Opole, następnie rachunek numer: 47101000550201609009990000.

  Wypełnij poszczególne pola w sposób opisany poniżej:

  • typ identyfikatora - PESEL,
  • NIP lub identyfikator uzupełniający - PESEL osoby ukaranej,
  • Identyfikator zobowiązania - serię i nr mandatu oraz adres ukaranego (zgodny z podanym na druku mandatowym),
  • symbol formularza płatności – wpis „MANDATY”,
  • pole okres - nie wymaga uzupełnienia.

  Powyższy sposób realizacji płatności nie dotyczy innych zobowiązań:

  • grzywien stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego,
  • mandatów karnych za wykroczenia skarbowe,
  • grzywien nałożonych przez funkcjonariuszy Policji oraz inne organy w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
 6. Dodatkowe informacje

  W przypadku poleceń przelewu do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:
  • I sesja ELIXIR – godzina 08:00,
  • II sesja ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ELIXIR - godzina 14:30.


  W przypadku polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 14.30, w którego treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30


  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.