Wypłaty - "Bankomaty bez granic"

Informujemy, że aktywacja usługi możliwa była do 5 września 2013 roku.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Informujemy, iż aktywacja usługi możliwa była tylko do 5 września 2013roku.

  „Bankomaty bez granic”* to usługa, dzięki której w zamian za 4 zł miesięcznie, można dokonywać wypłat gotówkowki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie bez dodatkowych prowizji pobieranych przez Inteligo.W przypadku rezygnacji z usługi jej ponowna aktywacja nie będzie możliwa. 

  *Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA.

 2. Opłaty


  Koszt usługi dla pojedynczej karty w koncie prywatnym Inteligo
  Tytuł opłaty/prowizji
  Częstotliwość Dla kont ze średnim
  miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN
  Dla kont ze średnim
  miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN
  Usługa "Bankomaty bez granic" Miesięcznie 4 4

   

  Koszt usługi dla pojedynczej karty w koncie firmowym Inteligo
  Tytuł opłaty/prowizji Częstotliwość Opłata/Prowizja w PLN 
  Usługa "Bankomaty bez granic" Miesięcznie 4

  Tytuł opłaty/prowizji

 3. Dokumenty