Serwis internetowy Inteligo

Serwis internetowy Inteligo (usługa bankowości elektronicznej) to przyjazny i intuicyjny serwis transakcyjny, w którym szybko i sprawnie zrealizujesz wszystkie operacje na swoim koncie.

dd55288f-ee50-4608-84ae-71c7f90b711b.png
 1. Korzystanie z serwisu internetowego Inteligo

  Serwis jest dostępny pod adresem inteligo.pl po wybraniu przycisku „Logowanie” lub po wejściu bezpośrednio na stronę inteligo.pl/secure. Zalogowanie wymaga podania numeru Klienta lub przyjaznego loginu oraz hasła internetowego. W przypadku korzystania z tokena (jeśli określiłeś, że narzędzie ma generować hasła wzmacniające logowanie) dodatkowo należy podać hasło z tokena. Po poprawnej identyfikacji nastąpi zalogowanie i możesz już w pełni korzystać z naszych usług i wszystkich możliwości, jakie daje Ci konto Inteligo.

  Ważne! Zawsze zwracaj uwagę na poprawność adresu, na którym się znajdziesz.

  Upewnij się, że przeglądarka pokazuje połączenie szyfrowane (obecność kłódki). Pojawienie się kłódki w dolnym rogu okna przeglądarki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Dodatkowo, możesz sprawdzić czy certyfikat, widoczny po kliknięciu w kłódkę, na pewno został wystawiony przez VeriSign dla domeny inteligo.pl/secure.

  Jeżeli w czasie korzystania z serwisu cokolwiek wzbudzi Twój niepokój, skontaktuj się z konsultantem Inteligo: 800 121 121, lub + 48 81 535 67 89 (numer płatny zgodnie z taryfą operatora, dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych, w Polsce i za granicą).

  Aby bezpiecznie korzystać z serwisu internetowego Inteligo, sprawdzaj często nasze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w korzystaniu z konta internetowego

  Pierwsze logowanie

  Jeśli jest to Twoje pierwsze logowanie w serwisie internetowym Inteligo:

  • wpisz identyfikator oraz hasło pierwszego logowania (znajdziesz je w „Przesyłce startowej” do konta Inteligo)
  • zmień hasło na własne, znane tylko Tobie


  Ważne: jeśli przed pierwszym logowaniem dokonana została u konsultanta zmiana narzędzia do autoryzacji na token, podczas logowania hasłem z przesyłki startowej należy wypełnić dodatkowe pole "Hasło z tokena".

  Nowe hasło musi zawierać minimum 6, a maksimum 20 znaków alfanumerycznych (cyfr, liter lub cyfr i liter). Hasła do logowania w serwisie internetowym Inteligo może zawierać znaki specjalne: (`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?. Dodatkowo, podczas zmiany hasła do serwisu internetowego, zostanie oceniona jego "siła". Pamiętaj, że Twoje hasło powinno być unikalne i trudne do odgadnięcia dla innych osób.

  Kiedy zmienisz hasło z przesyłki na hasło stałe, to podczas samej zmiany nie podajesz hasła z tokena.

  Po dokonaniu zmiany hasła na własne możesz już swobodnie korzystać ze swojego konta Inteligo.

  Kolejne logowania

  Do kolejnych logowań używaj identyfikatora (otrzymanego w „Przesyłce startowej” – jest on niezmienny) oraz nadanego przez siebie hasła. Możesz je w dowolnej chwili zmienić (w serwisie internetowym Inteligo lub u konsultanta).

  Jeśli korzystasz z tokena, jako narzędzia do autoryzacji transakcji, Twoje hasło jest dodatkowo wzmacniane przez hasło z tokena. Korzystając z tego narzędzia przy logowaniu do serwisu internetowego Inteligo należy najpierw podać nadane przez siebie hasło, a następnie wypełnić dodatkowe pole "Hasło z tokena".

  Rekomendowane przeglądarki

  Używaj przeglądarek wspierających protokół TLS. Stosuj najnowsze wersje przeglądarek: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome oraz przeprowadzaj ich okresowe aktualizacje. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.

  Możliwe jest także korzystanie z serwisu internetowego Inteligo na urządzeniach mobilnych, jednak ich użytkownikom polecamy korzystanie z serwisu mobilnego (usługa bankowości elektronicznej).

  Jeżeli nie uda Ci się wejść na strony serwisu internetowego Inteligo, a jesteś podłączony do internetu poprzez sieć lokalną, np. z komputera w pracy, zwróć się do administratora sieci o odblokowanie protokołu HTTPS.