Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE+WPI)

Pakiet Emerytalny PKO TFI w Inteligo: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Otwórz Pakiet Emerytalny PKO TFI

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI?

  Pakiet Emerytalny PKO TFI mogą otworzyć wszyscy klienci konta Inteligo, którzy nie posiadają IKE/IKZE w innej instytucji finansowej. 

  Krok 1. Wybierasz Pakiet Emerytalny PKO TFI
  Zaloguj się do konta, wybierz zakładkę „Inwestycje", a następnie Otwórz Pakiet Emerytalny PKO TFI i wybierz produkty w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI.

  Krok 2. Sprawdzasz swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zameldowania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe. Jeśli nie zmień je w serwisie w zakładce „Dane i ustawienia” lub skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję (minimalna kwota nabycia przy otwarciu konta – 500 zł, każde kolejne nabycie minimum 100 zł).

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

   

 2. O produkcie

  Oszczędzając w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI gromadzisz dodatkowe środki w ramach trzeciego dobrowolnego filaru emerytalnego. W jednym miejscu wykorzystasz potencjał trzech produktów oszczędnościowych: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny (WPI).

  Wpłacane środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Tym samym przystępując do jednego programu korzystasz z różnych przywilejów:

  • Niższy podatek dochodowy - wpłaty na IKZE mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu. 
  • Brak zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych - wypłacając oszczędności z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie płacisz podatku Belki.
  • Minimum opłat - za przystąpienie do Programu ponosisz jednorazową opłatę. Wszystkie następne Twoje wpłaty są zwolnione z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio.
  • Inwestycja dopasowująca się do Twojego wieku - skład portfela inwestycyjnego funduszu oferowanego w ramach Pakietu automatycznie dopasowuje się do etapu życia użytkownika. Wykorzystywana jest zasada „im bliżej wieku emerytalnego, tym większe zaangażowanie w bezpieczne instrumenty finansowe”.

  Wpłaty do Pakietu dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane kolejno w IKZE, IKE, WPI (do wyczerpania limitów obowiązujących w poszczególnych programach).

  Schemat Pakietu Emerytalnego PKO TFI

  • w pierwszej kolejności będzie zasilany rachunek IKZE do wyczerpania limitu wpłat
  • następnie nadwyżka środków będzie przenoszona na rachunek IKE
  • po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał będzie deponowany na rachunku WPI
 3. Dodatkowe informacje

  Kaskadowa zasada Pakietu Emerytalnego PKO TFI

  Wpłaty do Pakietu dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki automatycznie zostaną ulokowane kolejno w IKZE, IKE, WPI (do wyczerpania limitów obowiązujących w poszczególnych programach).

  Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego

  Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio to 5 subfunduszy przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Strategia każdego subfunduszu będzie się dostosowywała do kolejnych etapów życia swoich uczestników.

  Grupa wiekowa

  Nazwa subfunduszu PKO

  1950-1959

  Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

  1960-1969

  Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

  1970-1979

  Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

  1980-1989

  Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

  1990-2000

  Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

  Sprawdź, jak inwestuje fundusz

  Kalkulator Emerytalny

  Nota Prawna