Oświadczenie o statusie FATCA

Nie czekaj do ostatniej chwili!

Stylizowana ikona wiadomości

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe, nałożony został obowiązek ustalenia czy dany Klient posiada status podatnika USA. Do tego celu, koniecznie jest pozyskanie od Państwa oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „Oświadczenia o statusie FATCA”).

W związku z powyższym wszyscy Klienci, którzy nabyli jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. są proszeni o złożenie Oświadczenie o statusie FATCA.

Formularz oświadczenia otrzymali Państwo za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli jednak nie posiadają Państwo takiego dokumentu znajdą go Państwo poniżej:
http://www.pkotfi.pl/fatca-podstawowe-informacje/.

W przypadku nieotrzymania przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do 1 grudnia 2016 r. Oświadczenia o statusie FATCA, PKO TFI S.A. jako instytucja finansowa, która ma obowiązek ustalić status podatnika,  będzie zobowiązane do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na Państwa rejestrach. Blokada zostanie nałożona w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu, co w konsekwencji oznaczać będzie brak możliwości dysponowania wszystkimi środkami  zgromadzonymi na Państwa rejestrach w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., czyli dokonywania zleceń konwersji, przeniesień i odkupienia aż do czasu złożenia Oświadczenia o statusie FATCA.

Złożenie Oświadczenia o statusie FATCA możliwe jest za pośrednictwem:

  • telefonu pod numerem +48 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
  • serwisu internetowego dostępnego na stronie www.pkotfi.pl (zakładka Ustawienia/Dane osobowe) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem Internetu,
  • najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(lista POK dostępna jest tutaj: http://www.pkotfi.pl/placowki/),

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu+48 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego).