Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze to coraz popularniejsza forma pomnażania oszczędności. W Inteligo możesz wybrać fundusz dopasowany do poziomu ryzyka, jaki akceptujesz. Nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno na inwestowanie. Im szybciej zaczniesz, tym więcej zyskasz.

4e4f6b43-7988-41c6-99cf-64fa266a0558.png

Zacznij inwestować

Więcej o ryzykach inwestowania

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Wysokiej klasy specjaliści  
PKO Towarzystwo Funduszy zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy śledzą sytuację na rynkach finansowych i podejmują decyzje inwestycyjne.

Szansa na wysokie zyski
W dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne dają szansę uzyskania wyższej efektywności, niż w przypadku innych form oszczędzania.

Stały dostęp do inwestycji
Masz zapewnioną płynność inwestycji. Oznacza to, że możesz wpłacać i wypłacać środki, kiedy chcesz.

Bogata oferta
W Inteligo masz dostęp do funduszy o różnym profilu i poziomie ryzyka.

Dywersyfikacja
Oznacza urozmaicenie. W odniesieniu do inwestycji pojęcie to może oznaczać równoczesne inwestowanie w kilku funduszach o różnej charakterystyce zgodnie ze złotą zasadą „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, oraz w odniesieniu do samego funduszu, który dywersyfikuje ryzyko inwestując, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, środki uczestników w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe – różniące się poziomami oczekiwanych zwrotów i powiązanym z tym ryzykiem.

W Inteligo, by zacząć inwestować wystarczy już 100 zł. Podatek od zysków kapitałowych zapłacisz dopiero po wycofaniu środków z funduszu.