Oferta firmowa
Oferta prywatna

Światowy Fundusz Walutowy - Akcji Rynków Wschodzących

Subfundusz inwestujący na rynkach wschodzących w skład których wchodzą między innymi Korea Południowa, Tajwan, Indie. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z dużego potencjału wzrostowego tych rynków.  

Zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 30 lipca 2007 r.,
  • jest propozycją dla osób, które są zainteresowane geograficzną dywersyfikacją swoich inwestycji oraz oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat),
  • minimalna wpłata 100 zł.

  • wyniki subfunduszu

   

   

 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję/przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz subfundusz Funduszu Parasolowego, w oparciu o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 4. Dodatkowe informacje