Światowy Fundusz Walutowy - Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Subfundusz inwestujący na rynkach Azji i Pacyfiku zarówno na tamtejszych rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Subfundusz koncentruje się na możliwościach inwestycyjnych pojawiających się na giełdach takich gospodarek jak: Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Singapur i Tajwan. Wymienione rynki akcji nie są mocno skorelowane z innymi regionami świata, mogą być więc atrakcyjną propozycją uzupełniającą portfel.

Zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 3 listopada 2005 r.,
  • jest propozycją dla osób, które są zainteresowane geograficzną dywersyfikacją swoich inwestycji oraz oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat),
  • minimalna wpłata 100 zł.

  • wyniki subfunduszu

 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję/przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Rejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego wybierz sekcje „Inwestycje”.
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

 4. Dodatkowe informacje