Oferta firmowa

Lokata o zmiennym % - oferta czasowa ważna tylko do 31.12.2015 r.!

Lokata o zmiennym % była oferowana do 31.12.2015 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Lokatę o zmiennych oprocentowaniu możesz otworzyć w ramach konta prywatnego oraz firmowego.

  • Minimum formalności: w pełni zdalny (w serwisie www lub u konsultanta) proces założenia lokaty, bez podpisywania odrębnej umowy.
  • Okres lokaty: 6 i 12 miesięcy dla lokat w ramach konta prywatnego i 6, 9, 12 miesięcy dla lokat w ramach konta firmowego.
  • Minimalna kwota i waluta lokaty: 5 000 zł.
  • Wypłaty w trakcie trwania lokaty: maksymalnie do wysokości salda minimalnego (przelew między własnymi rachunkami).
  •  Automatyczne przedłużenie lokaty: możesz wybrać wariant automatycznego przedłużenia lokaty pod warunkiem, że nadal jest ona w ofercie. Wariant ten możesz zmienić w serwisie www lub z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.
  • Warunki zerwania lokaty: wypłata całości lub części kapitału poniżej wysokości minimalnej kwoty w trakcie trwania okresu umownego (przez www lub telefonicznie u konsultanta).
  • Zakończenie umowy lokaty:
   • Jeżeli został wybrany wariant automatycznego przedłużenia umowy to lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia lokaty,
   • Jeżeli nie został wybrany wariant automatycznego przedłużenia to po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny.

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie zmienne w okresie umownym:

  Lokata w ramach konta firmowego Oprocentowanie nominalne
  lokata 6-miesięczna 0,01%
  lokata 9-miesięczna 0,01%
  lokata 12-miesięczna 0,01%

  Stawki oprocentowania prezentowane są w stosunku rocznym.

  Odsetki naliczane są dziennie, a kapitalizowane kwartalnie. Masz do wyboru 2 warianty kapitalizacji odsetek:

  • dopisywane do salda lokaty,
  • przelewane na Twój rachunek główny.

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  W przypadku rozwiązania umowy lokaty przed upływem okresu umownego, w tym w przypadku zerwania lokaty, Bank nalicza oprocentowanie dla Lokaty ze zmienną stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu rozwiązania umowy lokaty. Oprocentowanie obniżone obowiązuje od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie.

 3. Opłaty

  Za otwarcie i prowadzenie lokaty o zmiennym oprocentowaniu nie pobieramy żadnych opłat.

 4. Dokumenty