hop lokata - Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Hop lokatę mogli założyć online lub przez telefon wszyscy Posiadacze kont prywatnych Inteligo.

  Co miesiąc większy zysk: oprocentowanie hop lokaty rośnie z miesiąca na miesiąc.

  Minimalna kwota wpłaty: 1000 zł.

  Brak ograniczenia maksymalnej kwoty lokaty.

  Okres umowy: 3, 6 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty.

  Automatyczne przedłużenie lokaty: jeśli wybrany został wariant automatycznego przedłużenia lokaty, dla umowy lokaty zawartej:

  1. do dnia 30 czerwca 2016 r. – brak maksymalnej liczby odnowień,
  2. od dnia 1 lipca 2016 r. na okres:
   1. 3 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 30;
   2. 6 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 15
   3. 12 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 8.

  Wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.

  Zerwanie lokaty: wypłacimy Twój kapitał powiększony o odsetki naliczone za poprzednie miesiące. Odsetki za miesiąc, w którym nastąpiło zerwanie lokaty, nie będą naliczane.

  Zakończenie umowy lokaty:

  • Jeżeli został wybrany wariant automatycznego przedłużenia umowy, hop lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia lokaty,
  • Jeżeli nie został wybrany wariantu automatycznego przedłużenia, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny w koncie Inteligo.
 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie produktów oszczędnościowych w Inteligo. Więcej

  Lokata 3M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3
  0,01% 0,01% 0,01%

   

  Lokata 6M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3 4 5 6
  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

   

  Lokata 12M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3 4 5 6
  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  7 8 9 10 11 12
  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na hop lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

  W trakcie trwania umowy hop lokaty nie można dopłacać do niej środków. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na hop lokacie przed upływem Okresu Umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania lokaty.

  Środki pieniężne zgromadzone na hop lokacie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

 3. Opłaty

  Za prowadzenie i likwidację hop lokaty nie pobieramy żadnych opłat.