Lokata 6+6 - oferta czasowa ważna tylko do 31.12.2015 r.!

Lokata 6+6 była oferowana do 31.12.2015 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  • Minimalna kwota i waluta lokaty: 1 000 zł.
  • Wypłaty w trakcie trwania lokaty: maksymalnie do wysokości salda minimalnego (przelew między własnymi rachunkami).
  • Automatyczne przedłużenie lokaty: Jeśli wybrany został wariant automatycznego przedłużenia lokaty, wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe w serwisie www lub z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.
  • Warunki zerwania lokaty: wypłata całości lub części kapitału poniżej wysokości salda minimalnego w trakcie trwania okresu umownego (przez serwis www lub telefonicznie u konsultanta).
  • Zakończenie umowy lokaty:
   • Jeżeli został wybrany wariant automatycznego przedłużenia umowy to lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia lokaty,
   • Jeżeli nie został wybrany wariant automatycznego przedłużenia to po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny.
 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie produktów oszczędnościowych w Inteligo. Więcej

  Oprocentowanie stałe w okresie umownym:

  • 0,01% w skali roku po upływie 12 miesięcznego okresu trwania lokaty.

  Odsetki naliczane są dziennie, a kapitalizowane na koniec okresu umownego. Odsetki mogą być:

  • dopisywane do salda lokaty,
  • przelewane na Twój rachunek główny.

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

 3. Opłaty

  Za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty nie pobieramy żadnych opłat.

 4. Dokumenty