Lokata terminowa – oferowana do 31.12.2020 r.

Otwórz lokatę i ciesz się bezpiecznym zyskiem.

Dopasuj termin lokaty do własnych potrzeb - możesz otworzyć lokatę 1-miesięczną, 6-miesięczną lub 12-miesięczną.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Lokatę terminową mogą założyć w serwisie Inteligo lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO wszyscy Posiadacze Kont Inteligo prywatnych.

  Minimalna wpłata: 1 000 zł.

  Maksymalna wpłata: bez ograniczeń.

  Okres lokaty: 1, 6 lub 12 miesięcy.

  Możesz otworzyć dowolną liczbę lokat.

  Możliwość automatycznego odnowienia na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy. Maksymalna liczba odnowień:

  - dla lokaty 1-miesięcznej: 100

  - dla lokaty 6-miesięcznej: 15

  - dla lokaty 12-miesięcznej: 8

  Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

 2. Oprocentowanie

  Okres lokaty

  Oprocentowanie lokaty w skali roku

  1 miesiąc

  0,01%

  6 miesięcy

  0,01%

  12 miesięcy

  0,01%

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie terminowej określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w danym okresie umownym.

  Naliczenie odsetek (kapitalizacja) następuje na zakończenie okresu umownego.

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty.

  Zerwanie lokaty: w przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek.

 3. Jak otworzyć lokatę

  Krok 1.  Zleć otwarcie lokaty
  Po zalogowaniu do konta, w sekcji „Lokaty” wybierz „Nowa lokata”, a następnie „Otwórz” przy wybranej lokacie.

  Krok 2.  Określ kwotę i parametry otwieranej lokaty
  Saldo minimalne lokaty to 1 000 zł, możesz wybrać opcję przedłużenia lokaty.

  Krok 3.  Zaakceptuj regulamin lokaty
  Potwierdź zapoznanie się z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokaty terminowej w ramach Konta Inteligo prywatnego i zaakceptuj zawarte w nim warunki.

  Za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO:

  Krok 1. Zleć otwarcie lokaty

  Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej IKO przejdź do sekcji „Moje produkty”, wybierz zakładkę „Lokaty”, a następnie skorzystaj z funkcji otwarcia nowej lokaty oraz wybierz odpowiedni dla siebie produkt.

  Krok 2. Określ kwotę i parametry otwieranej lokaty

  Wprowadź kwotę, którą chcesz ulokować, wypełnij wymagane pola i zatwierdź otwarcie lokaty.

 4. Opłaty

  Za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej nie pobieramy żadnych opłat.

 5. Dokumenty