Aktywacja zgody na przetwarzanie danych

Stylizowana ikona wiadomości

1. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Inteligo przy użyciu loginu i hasła.

2. Wejdź kolejno w zakładkę „Dane i ustawienia” w prawym górnym rogu i wybierz z menu po lewej „Dane osobowe”, a następnie przycisk „Zmień dane”.

3. Zaznacz pola przy tekście poniżej i zatwierdź zmianę:

Zgoda na przetwarzanie danych 

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski SA w celu marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących. Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracującychPodmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.