Kody SMS

Przelewy i inne operacje w Inteligo możesz zatwierdzać kodami SMS.

99cb184a-7d3b-4e72-a72a-0cf0236fcbb0.png

Kody SMS to jedno z narzędzi autoryzacyjnych Inteligo. SMS z 6-cyfrowym hasłem i szczegółami transakcji otrzymasz w trakcie realizacji operacji. Zatwierdzanie operacji z użyciem kodu SMS polega na prawidłowym wpisaniu w wyznaczonym polu, np. w serwisie transakcyjnym hasła do konkretnej operacji. Za korzystanie z kodów SMS nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Kody SMS możesz otrzymywać tylko na podany w systemie Inteligo numer telefonu komórkowego - możesz go sprawdzić po zalogowaniu do serwisu internetowego Inteligo. Jeśli chcesz go zmienić, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem 800 121 121 lub + 48 (81) 535 67 89.

Ze względów bezpieczeństwa kody SMS zablokujemy Ci, jeśli trzy razy z rzędu podasz błędny kod SMS.

Więcej o narzędziach autoryzacji w Inteligo

Zmień narzędzie autoryzacji

  1. Co zrobić, jak utracisz swój telefon, na który otrzymujesz kody SMS?

    W przypadku utraty telefonu komórkowego, na który otrzymujesz kody SMS, zablokuj narzędzie autoryzacji w serwisie Inteligo lub telefonicznie.