Restrukturyzacja zadłużenia

PKO Bank Polski realizuje szereg działań wspierających kredytobiorców w trudnej sytuacji.

Stylizowana ikona wiadomości

Klienci opóźniający się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu mają możliwość złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Banku do zapłaty, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Również Klienci:

  • przewidujący problemy w terminowej spłacie zadłużenia
  • zagrożeni wypowiedzeniem umowy lub obniżeniem kwoty limitu kredytu
  • posiadający umowy wypowiedziane w tym będące przedmiotem egzekucji

  mają możliwość skorzystania z restrukturyzacji swojego zadłużenia w Banku.

Zawierając umowę restrukturyzacyjną Klient będzie miał możliwość spłaty zadłużenia w ratach dostosowanych do możliwości finansowych.

Jednocześnie zastrzegamy, że zawarcie umowy restrukturyzacyjnej i ustalenie jej warunków uzależnione jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy finansowej.

Klienci zainteresowani polubownym rozwiązaniem problemu spłaty swojego zadłużenia, proszeni są o kontakt:

e-mail:  restrukturyzacja@pkobp.pl

lub pod numerem:  58 882 85 01