Tarcza Finansowa PFR 1.0

Rozliczanie i umorzenie subwencji finansowej

780f5c46-deb4-4791-a87c-cba10cc5f5d1.png

Od 19 kwietnia br. przedsiębiorcy będą otrzymywać propozycję rozliczenia subwencji w bankowości elektronicznej

Jeśli skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej udostępnimy w bankowości elektronicznej Inteligo propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu.

Rozliczenie subwencji finansowej realizowane będzie za pośrednictwem banku, w którym została zawarta umowa o udzielenie subwencji. Wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej:

 • będzie dostępny w formie formularza wstępnie uzupełnionego przez PFR w oparciu o informacje z rejestrów publicznych,
 • w przypadku rozbieżności danych, przedsiębiorca powinien samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach,
 • edytowanie i zatwierdzenie formularza będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej, przez 10 dni roboczych - po upływie w.w. terminu formularz zostanie zablokowany.

 

Od 30 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą uzupełnić i podpisać wniosek o umorzenie swojej subwencji w serwisie internetowym Inteligo.

 • Kiedy uzyskasz dostęp do edytowalnego wniosku o umorzenie w serwisie Inteligo?
  Wniosek będzie widoczny niewcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłaty subwencji.
 • Ile mam czasu, żeby uzupełnić  i podpisać wniosek?
  Od momentu udostępnienia wniosku w wersji edytowalnej w serwisie Inteligo masz na to 10 dni roboczych od dnia udostępnienia wniosku.
 • Co się stanie, jeżeli nie prześlę wniosku?
  Będzie to równoznaczne z akceptacją propozycji PFR. Stracisz możliwość ewentualnego zakwestionowania kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Jak przebiega rozliczanie i umorzenie subwencji finansowej?

 1. Propozycja umorzenia od PFR – wniosek do podglądu
  Zanim upłynie 12 miesięcy od wypłaty subwencji w serwisie Inteligo zobaczysz podgląd wniosku o umorzenieWszystkie dane we wniosku muszą być poprawne – już teraz wyjaśnij ewentualne rozbieżności z odpowiednimi instytucjami, np. ZUS, US.

 2. Wniosek do edycji i podpisu
  Nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłaty subwencji w serwisie Inteligo zobaczysz edytowalny wniosek o umorzenie. Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i w razie potrzeby - skoryguj je. Masz 10 dni roboczych, żeby uzupełnić wniosek i podpisać go narzędziem autoryzacji.

 3. Decyzja PFR
  PFR sprawdza zgodność danych z wniosku z rejestrami publicznymi. Dostaniesz decyzję PFR w serwisie internetowym Inteligo w ciągu maks. 15 dni roboczych od ostatniego dnia terminu na złożenie wniosku o umorzenia. W przypadku decyzji o częściowym umorzeniu subwencji, otrzymasz harmonogram i numer rachunku do spłaty subwencji.

 

Dowiedz się więcej o: